Nyheter: sida 10

Nyhet | 2021-04-13

Förlängda stödåtgärder i samband med Covid-19

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Europeiska kommissionen har publicerat riktlinjer för hänvisning av företagskoncentrationer under tröskelvärdena

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Konkurrensverkets nya allmänna råd om eftergift och nedsättning av konkurrensskadeavgift

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Nya befogenheter och en utvidgad verktygslåda för Konkurrensverket från och med 1 mars 2021

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Konkurrensverket avslutar utredning om upphandling av försäkringar

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Krav på godkännande av finansiella holdingföretag och blandade finansiella holdingföretag

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Pågående lagstiftningsinitiativ på EU-nivå för att förstärka cybersäkerhet och digital operativ motståndskraft

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

IMY:s tillsynsplan och tillsynspolicy för 2021-2022

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Nya regler för digitala plattformar

2021-04-13
Nyhet | 2021-04-13

Föreligger skadeståndsskyldighet efter en aktietecknares aktier förklarats förverkade?

2021-04-13