Nyheter: sida 5

Nyhet | 2022-03-15

Att frånträda avtal med ryska motparter

2022-03-15
Nyhet | 2022-03-15

”Vertikaler” i blickfånget: Aktiva försäljningsbegränsningar - villkoret om parallellt införande

2022-03-15
Nyhet | 2022-03-10

Följdändringar av Disclosureförordningen medför ändringar i ett flertal regelverk

2022-03-10
Nyhet | 2022-03-10

Regeringen föreslår krav på stark kundautentisering vid val av betalningssätt som innebär betalningsanstånd vid onlineköp

2022-03-10
Nyhet | 2022-03-09

Nya visselblåsarregler

2022-03-09
Nyhet | 2022-03-09

Nya LAS

2022-03-09
Nyhet | 2022-03-09

Nya konsumentskyddsregler

2022-03-09
Nyhet | 2022-03-09

Nya regler för att stärka svensk säkerhet

2022-03-09
Nyhet | 2022-03-09

Förtydliganden gällande kamerabevakning

2022-03-09
Nyhet | 2022-03-09

Nya avgöranden från Högsta förvaltningsdomstolen medför större krav på att leverantörer påtalar fel i ett tidigt skede vid offentlig upphandling

2022-03-09