Nyheter

Nyhet

GDPR under implementation

2017-04-25 Den 25 maj 2018 börjar den nya dataskyddsförordningen – GDPR – att gälla inom EU. Många företag och organisationer är i full gång med att analysera vad GDPR innebär för deras verksamhet och genomföra åtgärder för att säkra efterlevnaden av GDPR.
Nyhet

Välkommen till Cederquists kompetensdag inom IT och media

2017-03-07 Den 28 mars, under en eftermiddag, ger vi en överblick över några frågor och utvecklingstrender i anslutning till digitala tjänster, medieplattformar och Internet of Things. Föredragen hålls av Anna Felländer, Johan Axhamn och Anders Erlandsson, företrädare från näringslivet och universitetet, samt av Cederquists jurister, och riktar sig både till dig som arbetar inom affärsverksamhet eller IT, och till dig som är bolagsjurist.
Nyhet

Ytterligare licensavgifter för ”indirect access” till affärssystem

2017-02-28 Den 16 februari i år meddelades en dom i England som har fått mycket uppmärksamhet (se länk nedan). I målet gjorde SAP gällande att de har rätt, enligt sitt licensavtal, att ta ut licensavgifter för "indirect access" till SAP:s affärssystem från andra system - och domstolen gav SAP rätt.
Nyhet

Lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt

2016-12-14 Cederquist anordnar varje år i januari ett lunchseminarium om nyheter inom börs- och bolagsrätt. Flera centrala regelverk på börsrättens område har genomgått förändringar under 2016 och ytterligare förändringar kommer under 2017.