Pressmeddelanden

Press | 2022-06-21

Cederquist rådgivare till BillerudKorsnäs vid företrädesemission om 3,5 miljarder kronor

2022-06-21
Press | 2022-06-17

Cederquist rådgivare till Millicom International Cellular S.A. vid företrädesemission om cirka 7,5 miljarder kronor

2022-06-17
Press | 2022-06-17

Cederquist rådgivare till engcon vid notering på Nasdaq Stockholm

2022-06-17
Press | 2022-06-16

Cederquist hjälper Proptivity att lyfta 5G-prestanda inomhus

2022-06-16
Press | 2022-03-21

Cederquist är rådgivare till Manna & Co i samband med förvärvet av Lexington

2022-03-21
Press | 2022-02-04

Cederquist rådgivare till NordicNinja vid investering i Annotell

2022-02-04
Press | 2022-01-20

Cederquist stärker verksamheten med ny delägare

2022-01-20
Press | 2021-12-21

Cederquist biträder Amasten vid budpliksbudet från SBB

2021-12-21
Press | 2021-12-20

Cederquist rådgivare till BillerudKorsnäs vid förvärv av Verso

2021-12-20
Press | 2021-12-17

Cederquist har biträtt Handelsbanken Fastigheter i samband med försäljningen av tre fastigheter

2021-12-17
Press | 2021-12-15

Cederquist rådgivare till Länsförsäkringar vid försäljning av kontorsfastighet

2021-12-15
Press | 2021-11-30

Cederquist lanserar ny visuell identitet

2021-11-30
Press | 2021-11-15

Cederquist rådgivare till Prima Materia vid investering i Helsing

2021-11-15
Press | 2021-11-15

Cederquist företräder Sambla Group i samband med dess ingående av avtal om förvärv av Rahalaitos

2021-11-15
Press | 2021-11-12

Cederquist rådgivare till KLP Eiendom AS vid förvärv av Princeton

2021-11-12