Pressmeddelanden

Press

Cederquist utser Henrik Lindstrand till ny delägare

2021-03-10 På en marknad där IT-affären blir allt viktigare fortsätter Cederquist att växa. Som ett led i att stärka vårt erbjudande inom IT-rätt är vi glada över att ha valt in Henrik Lindstrand som ny delägare på Cederquist.
Press

Cederquist och Etain utvecklar verktyg för projektledning vid fastighetstransaktioner

2021-02-11 Cederquist har tillsammans med Etain utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att underlätta dokumenthanteringen vid avtalssignering och tillträde i fastighetstransaktioner. Verktyget samlar all dokumentation på ett och samma ställe vilket skapar en bättre överblick, en mer kvalitativ hantering av dokumenten samt färre mejl mellan de parter som är verksamma i det aktuella projektet.
Press

Cederquist och ZealiD genomför Sveriges första helt digitala nyemission

2020-12-17 Den 17 december skickas den första nyemissionen undertecknad med en kvalificerad elektronisk signatur in till Bolagsverket. Detta är möjligt tack vare ett samarbete mellan det svenska teknikbolaget ZealiD och advokatbyrån Cederquist. På detta sätt öppnas flera nya möjligheter till effektivare och säkrare hantering av bolagsdokument i enlighet med europaförordningen eIDAS.
Press

Cederquist i samarbete med StructureFlow, blir först i Sverige med att investera i visualiseringsteknologi

2020-12-07 Cederquist, en topprankad affärsjuridisk advokatbyrå, blir först i Norden att samarbeta med StructureFlow, ett visualiseringsverktyg som gör det möjligt för användaren att enkelt visualisera legala strukturer och transaktioner. Som en av de ledande advokatbyråerna i Sverige innebär investeringen i visualiseringsteknik nya möjligheter för Cederquist att erbjuda tekniskt avancerade och mer effektiva tjänster till sina klienter.
Press

Cederquist vinner för andra året i rad pris för advokatbranschens bästa jämställdhetsarbete!

2020-09-23 Cederquist är stolta över att för andra året i rad ha tilldelats Justitiapriset. Priset instiftades 2016 och delas årligen ut till den affärsjuridiska advokatbyrå som skapat tydligast resultat och arbetat bäst med jämställdhet. Cederquist har under lång tid arbetat systematiskt med att skapa en modern organisation med jämställdhet i fokus, och arbetar kontinuerligt med att skapa mätbara resultat.