Pressmeddelanden 2015

Press

Cederquist fortsatt i topp

2015-10-15 Rankinginstitutet IFLR1000 har i sin senaste mätning av advokatfirmor i Sverige återigen rankat Cederquist i topp.
Press

Cederquist fortsatt i topp

2015-10-15 Rankinginstitutet IFLR1000 har i sin senaste mätning av advokatfirmor i Sverige återigen rankat Cederquist i topp.
Press

Cederquist rådgivare till Moderna Försäkringar

2015-08-27 Moderna Försäkringar, filial till Tryg Forsikring A/S och Livförsäkringsbolaget Skandia, ömsesidigt har ingått ett avtal där Moderna förvärvar Skandias verksamhet inom individuella barnförsäkring, vuxen olycksfallsförsäkring samt gravidförsäkring.
Press

Cederquist rådgivare till Avista Capital Partners

2015-08-04 Avista Capital Partners har ingått ett partnerskap med företagets grundare och ledning samt vissa tidigare investerare i Trimb HealthCare AB. Cederquist företrädde Avista Capital Partners i transaktionen.