Cederquist biträder banksyndikat i anslutning till finansiering för Recipharm

Cederquist har biträtt ett syndikat av banker i anslutning till ett nytt femårigt låneavtal på 1 500 miljoner kronor med några av Skandinaviens största banker, utöver den revolverande kreditfaciliteten på 1 500 miljoner kronor som tecknades i september 2014. De totala lånefaciliteterna från denna bankgrupp uppgår nu till 3 000 miljoner kronor.

Cederquists team har bestått av Johan Lundberg, Mirja Sikander, Livet Prause och Malin Ek. 


Cederquist är en av Sveriges ledande affärsjuridiska byråer. Vi genomför våra uppdrag med personligt engagemang och ett pragmatiskt angreppssätt baserat på en grundläggande förståelse för våra klienters verksamhet. Målsättningen är att erbjuda legal spetskompetens som tillför nytta. Cederquist har idag 70 jurister samlade under ett tak i centrala Stockholm.

Bank & Finans

Cederquists bank- och finansteam har länge varit topprankat i Sverige. Vår expertis bygger på lång erfarenhet och ett genuint intresse för kundens affär.

Läs mer