Cederquist biträder vid MTGs obligationsemission

Den 19 mars 2014 emitterade Modern Times Group MTG AB (publ) ("MTG") obligationslån om 1 miljard kronor på den svenska obligationsmarknaden.

Löptiden på obligationslånet är 4 år och det utfärdas med en flytande kupongränta på 3 månaders STIBOR plus 1,10 procent. Notering av obligationerna genomfördes på NASDAQ OMX Stockholm den 28 maj 2014.

MTG är en internationell underhållningskoncern vars verksamheter sträcker sig över fyra kontinenter och omfattar fri-TV, betal-TV och produktionsbolag. MTGs A och B-aktier handlas på NASDAQ OMX Stockholms Large Cap-lista under symbolerna MTGA och MTGB.

Cederquists team som biträtt MTG har bestått av delägaren Tone Myhre-Jensen (börsrätt) samt de biträdande juristerna Carl Lindencrona (finansiering) och Henrik Wållgren (börsrätt).