Cederquist företrädde Nordic Capital Fond VII och Orc Group i förvärv av Tbricks AB

Cederquist har företrätt Cidron Delfi Intressenter Holding AB (ett bolag indirekt kontrollerat av Nordic Capital Fond VII) och Orc Group i samband med förvärvet av mjukvaruföretaget Tbricks AB, som tillhandahåller trading-system till aktörer på finansmarknaderna i Europa och Nordamerika.

Affären undertecknades den 30 december 2014 och genomfördes den 15 Januari 2015.  Cederquists team bestod huvudsakligen av Martin Ulfson, Pontus Röckert och Jimmy Gärd, med support av andra specialister och biträdande jurister.

För mer information om affären hänvisas till Orc Groups pressrelease