Cederquist företräder BillerudKorsnäs AB (publ.) och Baltic Resources Ab vid försäljningen av SIA Latgran

Cederquist företräder Latgran Biofuels AB, ett bolag ägt till 75 procent av BillerudKorsnäs AB (publ.) och 25 procent av Baltic Resources Ab, i samband med försäljningen av SIA Latgran.

SIA Latgran är en ledande producent av pellets baserad i Lettland. Affären undertecknades den 22 maj 2015.  Cederquists team består huvudsakligen av Wilhelm Lüning (partner, kapitalmarknad och M&A) Pontus Röckert (partner M&A) och Johannes Färje (associate M&A).

För mer information om affären hänvisas till Billerudkorsnäs pressrelease