Cederquist företräder Pod Investment AB

Cederquist företräder Pod Investment AB i samband med Infiniera Corporations offentliga uppköpserbjudande avseende Transmode AB.

Den största aktieägaren i börsnoterade Transmode AB, Pod Investment AB, företräddes av Cederquist i samband med det offentliga uppköpserbjudande som 2015 lämnades av den amerikanska budgivaren Infiniera Corporation och som slutfördes den 26 november 2015. Cederquists team leddes av Magnus Lindstedt.