Cederquist företräder Sweco AB (publ) rörande planerat förvärv av Grontmij N.V.

Cederquist biträder Sweco AB (publ) i samband med ett offentligt rekommenderat bud för att förvärva aktierna i det holländska företaget Grontmij N.V. – bägge bolagen är ledande börsnoterade teknikkonsulter.

Den föreslagna affären offentliggjordes den 1 juni 2015. Cederquists team består huvudsakligen av Magnus Lindstedt (partner, kapitalmarknad), Svante Hultqvist (partner, finansiering), Fredrik Lindblom (partner, konkurrensrätt) samt senior associates Nils Lundgren, Carl Lindencrona och Kristoffer Molin.

För mer information om affären hänvisas till www.swecogroup.com