Cederquist legal rådgivare när Midstar bildar nytt hotellfastighetsbolag

Midstar AB bildar tillsammans med Alecta, Kåpan, PRI Pensionsgaranti och Riksbankens Jubileumsfond hotellfastighetsbolaget Midstar Hotels AB.

För ytterligare information om transaktionen läs här.

Cederquist har biträtt Midstar vid bildandet genom Louise Bjärgård Tone Myhre-Jensen och Annika Walin,

Kontakt