Cederquist rådgivare när Hemfosa Fastigheter gör nyemission

Cederquist har biträtt Hemfosa Fastigheter AB i samband en riktad nyemission av preferensaktier till två institutionella investerare.

Teamet på Cederquist bestod av Fredrik Lundén, Wilhelm Lüning och Elin Nyquist.

För mer information om affären läs pressmeddelandet här.

Kontakt