Cederquist rådgivare vid förvärv av Stockholm Waterfront

Cederquist har biträtt KLP Eiendom vid förvärvet av fastigheten Stockholm Waterfront som såldes av DNB Liv.

Överlåtelseavtalet ingicks den 15 december 2015 och förvärvet av fastigheten genomfördes som en bolagsaffär.

Stockholm Waterfront är en av Stockholms mest miljövänliga hotell- och kongressanläggningar. Hotellet som bedrivs under namnet Radisson Blue Waterfront Hotel, invigdes 2011 och består av  414 hotellrum och tillhörande kongressanläggning som uppgår till cirka 14 000 kvm.

Cederquists team har i huvudsak bestått av ansvarig delägare Erika Åslund, specialist counsel Christina Sandström och biträdande jurist Ivar Näslund.