DNB tillhandahåller lån till Nordic Paper

DNB har ingått en kreditfacilitet med Nordic Paper. Faciliteten kommer att ersätta befintlig kredit.

Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt kraftpapper.  Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, söder om Kristinehamn i Värmland. Nordic Paper omsätter ca 2 200 MSEK och har 600 anställda.

DNB rådgavs av Cederquist. Byråns team leddes av Johan Lundberg assisterad av Joachim Strand och Carl Lindencrona.

Kontakt