Pressmeddelanden 2016 - sida 2

Press

Cederquist satsar på IT-rätt - rekryterar ny partner

2016-03-20 Johanna Linder, välrenommerad specialist inom affärer med teknologianknytning och IT-rätt, ansluter till Cederquist som ny partner. Cederquists erbjudande omfattar idag en rad olika affärsjuridiska områden, där IT-rättsliga frågor utgör en allt viktigare del. För att möta klienternas behov på en fortsatt konkurrensutsatt och stark marknad förstärker vi vårt erbjudande på området med utökad kompetens.
Nyhet

Fredrik Forssman förstärker Cederquist

2016-03-17 Fredrik Forssman som närmast kommer från Grönberg Advokatbyrå är sedan årsskiftet partner på Cederquist och en del av byråns tvistelösningsgrupp. Han kommer framförallt att arbeta med processer, men även stärka byråns fastighetsgrupp inom entreprenadområdet.