Cederquist biträder Bonava vid notering på Nasdaq Stockholm

Den 9 juni 2016 upptogs A-aktierna och B-aktierna i Bonava AB (publ).

Den 9 juni 2016 upptogs A-aktierna och B-aktierna i Bonava AB (publ) till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap, efter att aktierna delats ut till aktieägarna i NCC AB (publ). Cederquist var legal rådgivare i samband med utdelningen och noteringen. Mer information finns på www.bonava.com.

I Cederquists team ingick Svante Hultqvist, Wilhelm Lüning, Fredrik Lundén, Linn Ejderhamn, Mikael Magnusson, Jonas Forsén och ett antal ytterligare medarbetare inom Aktiemarknad och Bank och finans.