Cederquist biträder Hemfosa vid företrädesemission

Cederquist företräder Hemfosa Fastigheter AB i samband med en nyemission av stamaktier som tillför bolaget cirka 1 800 MSEK.

Hemfosa Fastigheter AB är ett svenskt fastighetsbolag inriktat på samhällsfastigheter i Norden. Nyemissionen av aktierna görs med företrädesrätt för Hemfosas befintliga stamaktieägare och görs i syfte att möjliggöra fortsatt lönsam tillväxt främst inom Hemfosas prioriterade område samhällsfastigheter på bolagets tre marknader Sverige, Norge och Finland.

För mer information om affären läs pressmeddelandet här

Ring
English
Meny