Cederquist biträder Qliro Group vid försäljningen av Tretti

Cederquist har biträtt Qliro Group AB i samband med att bolaget ingått avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway.

Cederquist har biträtt Qliro Group AB i samband med att bolaget ingått avtal om att sälja dotterbolaget Tretti AB till WhiteAway. Tretti grundades 2004, börsnoterades 2005 och förvärvades av Qliro Group 2011. Sedan förvärvet har Tretti vuxit, från en omsättning om 450 Mkr år 2010 till 754 Mkr år 2015, och etablerat en ledande position på den svenska vitvarumarknaden på nätet.

Byråns team inkluderade Lars Bärnheim, Tone Myhre-Jensen, Henrik Wållgren, Magnus Staaf och Emelie Svensson (M&A) samt Fredrik Lindblom, Kristoffer Molin och Ellen Dalsryd avseende konkurrensrättsliga frågor.