Cederquist företräder Polaris vid försäljningen av Car-O-Liner

Cederquist företräder Polaris Private Equity i samband med försäljningen av Car-O-Liner till Snap-On för motsvarande cirka 155 miljoner dollar.

Car-O-Liner levererar reparations-, rikt- och mätutrustning för fordonsindustrin och är världsledande inom sitt segment med försäljning i cirka 70 länder. Cederquists team består huvudsakligen av Lars Bärnheim, Lisa Dybeck, Magnus Staaf, Jonas Göransson, Fanny Lönnegren och August Neuman (M&A) samt Fredrik Lindblom och Kristoffer Molin (Konkurrens) med support av andra specialister.

För mer information om affären hänvisas till Polaris pressrelease.