Cederquist företräder Webhelp SAS vid förvärv av GoExcellent Holding AB

Cederquist företräder Webhelp SAS i samband med förvärvet av GoExcellent Holding AB från dess nuvarande ägare.

GoExcellent är ett av Nordens ledande företag inom kundtjänst och kundsupport med 1 800 anställda vid call centers i Sverige, Norge, Danmark och Finland. Webhelp är en av de ledande internationella aktörerna inom samma område med 35 000 anställda vid 90 service centers runt om i världen. Förvärvet är villkorat av tillstånd från berörda konkurrensmyndigheter.

Cederquists team består huvudsakligen av Lars Bärnheim och Lisa Dybeck (M&A) samt Fredrik Lindblom och Kristoffer Molin (Konkurrens) med support av andra specialister och biträdande jurister.