Cederquist rådgivare när Regio köper från Aberdeen

Cederquist har biträtt Regio vid deras förvärv av åtta fastigheter från Aberdeen.


Regio, som ägs av Tredje AP-fonden och Sveafastigheter, har förvärvat åtta fastigheter från Aberdeen. Hälften av fastigheterna finns i Södertälje och den andra hälften i Uppsala. Fastigheterna omfattar totalt närmare 38 000 kvadratmeter lokaler varav majoriteten är handel- och kontorslokaler.

Cederquists team har i huvudsak bestått av ansvariga delägare Erika Åslund och Louise Bjärgård, samt biträdande juristen Michela Westin.