Cederquist rådgivare när SAS huvudkontor säljs

Cederquist har biträtt KLP Fastigheter AB vid deras försäljning av SAS huvudkontor i Frösundavik.

KLP Fastigheter AB har tecknat avtal med Mengus om försäljningen av Solna Haga 2:8 till deras tredje fastighetsfond. Solna Haga är en kontorsfastighet med en bruttoarea på cirka 60 000 kvm där 42 000 kvm är uthyrbar. Av arean är 34 000 kvm kontor, resten består av konferens, restaurang och träningsfaciliteter.

Fastigheten är belägen cirka 7 kilometer norr om Stockholms innerstad, placerad längst E4an mot Arlanda och utgör en del av Kungliga nationalstadsparken. Solna Haga byggdes 1988 som huvudkontor åt SAS som är fortsatt hyresgäst idag. Hyreskontraktet med SAS löper ut 2023. Tillträde för Mengus är planerat till april 2016.

Cederquists team har bestått av ansvarig delägare Erika Åslund, samt biträdande juristen Michela Westin.

Kontakt