Cederquist rådgivare vid hotellförvärv

Cederquist har biträtt Midstar Hotels AB vid deras förvärv av åtta hotell från Pandox.

Midstar Hotels AB har tecknat avtal med Pandox om att förvärva åtta regionshotell i Sverige. Hotellen har en genomsnittlig storlek om 121 rum och är belägna från Umeå i norr, till Halmstad i syd. Hotellen drivs av starka etablerade operatörer.

Cederquists team har bestått av ansvarig delägare Louise Bjärgård och biträdande juristerna Johanna Bjärnemyr och Michela Westin.