Pressmeddelanden 2017: sida 2

Press | 2017-06-01

Cederquist har biträtt Folksam i samband med dess förvärv av Copper Building

2017-06-01
Press | 2017-06-01

Cederquist väljer Luminance AI-lösning för M&A due diligence

2017-06-01
Press | 2017-04-10

Cederquist har biträtt Cloetta AB (publ) i samband med att erhålla konkurrensgodkännande för dess förvärv av Candyking Holding AB

2017-04-10
Press | 2017-03-23

MIPS noteras på Nasdaq Stockholm

2017-03-23
Press | 2017-03-10

Cederquist har biträtt Pradera European Retail Parks SCSp vid dess förvärv av svenska handelsplatser belägna intill IKEAs varuhus

2017-03-10
Press | 2017-02-20

Cederquist har biträtt Cloetta AB (publ) i samband med dess förvärv av samtliga aktier och obligationer avseende Candyking Holding AB

2017-02-20
Press | 2017-01-12

Cederquist har biträtt Folksam i samband med förvärvet av fastigheten Lysbomben 6

2017-01-12