Cederquist biträder ägarna av VetZoo i samband med försäljningen av bolaget till Arken Zoo.

Cederquist har biträtt ägarna av VetZoo AB i samband med försäljningen av bolaget till Arken Zoo Syd AB.

VetZoo, som startades 2013, är en ledande aktör inom onlineförsäljning (www.vetzoo.se) av foder och produkter för husdjur med verksamhet i Sverige och Norge. Bolaget omsätter ca 130 miljoner kronor och har haft en årlig tillväxt om närmare 100 procent.

Cederquists team bestod av Lars Bärnheim, Sebastian Rosvall och Linnea Härstedt.