Cederquist biträder ägarna av VetZoo i samband med försäljningen av bolaget till Arken Zoo.

Cederquist har biträtt ägarna av VetZoo AB i samband med försäljningen av bolaget till Arken Zoo Syd AB.

VetZoo, som startades 2013, är en ledande aktör inom onlineförsäljning (www.vetzoo.se) av foder och produkter för husdjur med verksamhet i Sverige och Norge. Bolaget omsätter ca 130 miljoner kronor och har haft en årlig tillväxt om närmare 100 procent.

Cederquists team bestod av Lars Bärnheim, Sebastian Rosvall och Linnea Härstedt.

Kontakt