Cederquist biträder Mobilaris AB i samband med Atlas Copcos investering i Mobilaris Mining Intelligence

Cederquist har biträtt Mobilaris AB i samband med Atlas Copcos investering i Mobilaris Mining Intelligence.

Cederquists team består av Petter Wirell och Sebastian Rosvall. Investeringen innebär att Atlas Copco kommer att förvärva 34% av Mobilaris MCE AB, ett mjukvaruföretag baserat i Luleå och för närvarande en del av Mobilaris AB. Mobilaris MCE erbjuder Mining IoT (Internet of Things) för positionering i realtid. Mjukvaran används för gruvdrift underjord, tunnelbygge och annan anläggning. För vidare information hänvisas till pressmeddelande publicerat av Mobilaris och Atlas Copco som finns tillgängligt på http://www.mobilaris.se/ och http://www.atlascopcogroup.com/.