Cederquist har biträtt Folksam vid förvärv av fyra kontorsfastigheter i Göteborg

Cederquist har biträtt Folksam vid förvärv av fyra kontorsfastigheter i centrala Göteborg.

Det totala fastighetsvärdet uppgick till 1,63 miljarder kronor och säljare var Stena.

Cederquists team bestod främst av partner Louise Bjärgård och associates Julia Nilsson, Babak Morad Bakhti, Oskar Ceréus och Linnea Eriksson.

För vidare information hänvisas till pressmeddelande publicerat av Folksam: https://media.folksam.se/sv/2017/12/27/folksam-gor-nytt-forvarv-i-goteborg/