Cederquist har biträtt Midstar Hotels vid förvärv av fastighetsportfölj innefattande fem hotell

Cederquist har biträtt Midstar Hotels i den svenska delen av en transaktion där Midstar Hotels förvärvat en fastighetsportfölj innefattande totalt fem hotell belägna i Sverige och Norge.

Säljare är Strawberry Properties, vilket ägs av Petter Stordalen.

Cederquists team bestod i transaktionsdelen främst av partner Louise Bjärgård och associates Julia Nilsson, Michela Westin, Pierre Olsson och Erik Orehall och i finansieringsdelen främst av partner Johan Lundberg och associates Oskar Hjärpe och Marcus Hjorth.