Cederquist är rådgivare till Alexion i samband med uppköpserbjudande avseende Wilson Therapeutics

Cederquist är legal rådgivare till det amerikanska läkemedelsbolaget Alexion Pharmaceuticals, Inc. (Alexion) i samband med Alexions kontanta offentliga uppköpserbjudande avseende aktierna i Wilson Therapeutics AB som är noterade på Nasdaq Stockholm.

Värdet på erbjudandet uppgår till cirka 6,6 miljarder kronor. Alexion är ett globalt läkemedelsbolag som fokuserar på att hjälpa patienter och familjer som drabbats av sällsynta sjukdomar.

I Cederquists team ingår bland annat Wilhelm Lüning, Fredrik Lundén, Elin Ljungström, Sara Hag och Björn Sjöberg (samtliga ECM).

För vidare information, hänvisas till pressmeddelandet publicerat av Alexion, http://news.alexion.com/press-release/company-news/alexion-acquire-wilson-therapeutics

 

Kontakt