Cederquist biträder Polaris Private Equity och Acathia Captial tillsammans med ett konsortium av medinvesterare i samband med förvärvet av Danica Pension Sverige

Cederquist har biträtt Polaris Private Equity och Acathia Captial tillsammans med ett konsortium av medinvesterare i samband med förvärvet av 100% av aktierna i Danica Pension Sverige.

Danica Pension Sverige bildades år 1999, har omkring 60 anställda och är det sjätte största livförsäkringsbolaget i Sverige med 150 000 privatkunder och 15 000 företagskunder.

Cederquists team leddes av Lars Bärnheim och Maja Wettergren, båda delägare inom M&A, tillsammans med i huvudsak biträdande juristerna Viktor Eriksson och Jessica Malhotra. Finansieringsfrågor hanterades av Per Henriksson med hjälp av Livet Prause, konkurrensfrågor hanterades av Fredrik Lindblom med hjälp av Sanna Widén och finansregulatoriska frågor hanterades av Sebastian Sundberg tillsammans med Joel Aneheim och Mikael Petersen. Ett stort team med andra specialister har också arbetat med transaktionen.