Cederquist har biträtt Addnode Group vid nyemission

Cederquist har biträtt Addnode Group AB (publ) i samband med en riktad nyemission till ett antal svenska och internationella institutionella investerare.

Genom nyemissionen tillförs bolaget en bruttolikvid om cirka 258 miljoner kronor. Addnode Group förvärvar, driver och utvecklar entreprenörsdrivna bolag som tillhandahåller programvaror och tjänster till marknader där Addnode Group har, eller kan ta, en ledande position. Mer information om nyemissionen och Addnode Group finns på bolagets hemsida, www.addnodegroup.com.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay och Thomas Bergdahl.