Cederquist har biträtt långivande bank i samband med nya lånefaciliteter till Nordic Paper. Faciliteterna ersätter befintliga lån.

Nordic Paper är världsledande inom greaseproofpapper och utvalda nischer inom oblekt kraftpapper.

Nordic Paper Holding AB har fabriker i Bäckhammar, Säffle och Åmotfors i Värmland samt Greåker i Norge. Moderbolaget finns i Bäckhammar, söder om Kristinehamn i Värmland. Nordic Paper omsätter drygt 2 700 MSEK och har över 600 anställda.

Byråns team leddes av Johan Lundberg assisterad av Nils Mansfeld och Marcus Hjorth.

Bank & Finans

Cederquists bank- och finansteam har länge varit topprankat i Sverige. Vår expertis bygger på lång erfarenhet och ett genuint intresse för kundens affär.

Läs mer