Cederquist har framgångsrikt biträtt före detta styrelsen i Kraft & Kultur i miljardskadeståndsmål

På Cederquists hemsida har det tidigare kommunicerats avseende Troms Krafts miljardstämning, ett mycket uppmärksammat skadeståndsmål i Stockholms tingsrätt. Talan, som tingsrätten ogillade, grundade sig i att norska Troms Kraft lämnat in en stämningsansökan mot revisionsbyrån Grant Thornton och en av deras revisorer på närmare 2 miljarder kronor avseende påstådd vårdslöst utförd revision i Troms Krafts svenska dotterbolag Kraft & Kultur.

I målet företrädde Cederquist styrelsen Grant Thornton efter svarade genom att i sin tur ansöka om stämning mot de fyra personer som tidigare ingått i det svenska dotterbolagets styrelse avseende motsvarande belopp. Domen överklagades och togs upp till prövning av Svea hovrätt.

Den 28 september 2018 meddelade Svea hovrätt dom i målet. Även Svea hovrätt gick på den före detta styrelsen i Kraft & Kulturs linje och ogillade såväl stämningen mot Grant Thornton och revisorn som stämningen mot de fyra tidigare styrelseledamöterna i Kraft & Kultur. Målet blev även i hovrätten mycket omfattande och huvudförhandlingen pågick under en lång period, från den 22 januari 2018 till den 14 maj 2018.

Den före detta styrelsen i Kraft & Kultur företräddes under förhandlingen av advokaterna Erik Wernberg, Eric Johnson, Oskar Gentele samt den biträdande juristen Josefine Waldenström.