Cederquist juridisk rådgivare i samband med Grosvenors förvärv av Lidingö Centrum

Cederquist har biträtt Grosvenor Europe i samband med deras förvärv av Lidingö centrum.

Lidingö Centrum är Grosvenors första helägda köpcentrum i Sverige sedan etableringen på marknaden 2011. Köpcentrumet omfattar 19,900 kvadratmeter och innehar 42 hyresgäster.

För vidare information hänvisas till pressmeddelandet publicerat av Grosvenor Europe.

Cederquists fastighetstransaktionsteam bestod främst av partner Erika Åslund (Fastighetstransaktioner) och associates Julia Nilsson, Babak Morad Bakhti, Pierre Olsson och Ivar Näslund. Cederquists finansieringsteam bestod främst av partner Svante Hultqvist (Finansiering) och associates Joachim Strand och Elin Jansson.