Cederquist rådgivare i samband med slutförandet av det största fastighetsförvärvet i Sverige under 2017

Cederquist var rådgivare till finansierande bank i samband med att D. Carnegie & Co AB (publ) förvärvade 27 fastigheter belägna i Stockholmsregionen från Akelius och med ett sammanlagt värde av 2,47 miljarder kronor.

Förvärvet var det största fastighetsförvärvet i Sverige under 2017 och omfattar 1420 bostadslägenheter. Transaktionen genomfördes som en bolagsaffär och slutfördes i början av april 2018.

Cederquists team bestod av partner Johan Lundberg, senior counsel Mattias Larsson, senior associate Oskar Hjärpe och associates Cajsa Hansen, Marcus Hjorth och Joachim Strand (Bank & Finans).

För vidare information, hänvisas till pressmeddelandet publicerat D. Carnegie & Co AB (publ).