Nyfosa delas ut till stamaktieägarna i Hemfosa och noteras på Nasdaq Stockholm

Aktierna i Nyfosa AB har idag upptagits till handel på Nasdaq Stockholm, Large Cap. Noteringen markerar starten för Nyfosa som ett självständigt bolag efter utdelningen till stamaktieägarna i Hemfosa Fastigheter AB.

En extra bolagsstämma den 13 september 2018 i Hemfosa beslutade att dela ut samtliga aktier i det helägda dotterbolaget Nyfosa, bestående av bolagets kommersiella fastighetsportfölj, till stamaktieägarna i Hemfosa. Syftet med delningen är att med två fristående och specialiserade bolag skapa bättre förutsättningar att tillvarata potentialen i hela verksamheten och därigenom öka aktieägarvärdet. Per den 30 september 2018 ägde Nyfosa fastigheter med ett totalt fastighetsvärde om cirka 15,4 MDSEK. Läs mer på www.nyfosa.se.

Hemfosa och Nyfosa har rådgivits av Cederquist vid separationen, utdelningen och noteringen av Nyfosa. Cederquists team bestod främst av Fredrik Lundén, Elin Ljungström, Linn Ejderhamn, Louise Génetay och Björn Sjöberg (Aktiemarknad), Michela Westin, Babak Morad Bakhti och Oskar Ceréus (Fastighet), Johan Lundberg och Kajsa Morawetz (Finansiering), Jonas Forsén (Corporate & Commercial) med flera medarbetare.

 

 

 

Läs mer om Cederquist.

Aktiemarknads- och Värdepappersrätt

Cederquist arbetar med ett specialiserat och dedikerat team inom aktiemarknads- och värdepappersrätt.

Läs mer

Bank & Finans

Cederquists bank- och finansteam har länge varit topprankat i Sverige. Vår expertis bygger på lång erfarenhet och ett genuint intresse för kundens affär.

Läs mer