Pressmeddelanden 2019

Press | 2019-12-11

Cederquist biträder Praktikertjänst vid försäljningen av Proliva

2019-12-11
Press | 2019-12-03

Tre nya delägare till Cederquist

2019-12-03
Press | 2019-11-26

Cederquist har biträtt Nyfosa vid förvärv av fastigheter till ett totalt värde om 826 MSEK

2019-11-26
Press | 2019-11-22

Cederquist biträder Nyfosa i samband med obligationsemission

2019-11-22
Press | 2019-11-15

Cederquist rådgivare till styrelsen för Hemfosa vid SBBs offentliga uppköpserbjudande

2019-11-15
Press | 2019-11-12

Cederquist är rådgivare till Vonovia i samband med budpliktserbjudandet på Hembla

2019-11-12
Press | 2019-11-07

Cederquist har företrätt SKL Företag AB i samband med dess försäljning av Dagens Samhälle AB

2019-11-07
Press | 2019-10-11

Cederquist rådgivare till NordicNinja vid investering i Einride

2019-10-11
Press | 2019-10-09

Cederquist rådgivare till LeadX Capital Partners vid investering i Matsmart

2019-10-09
Press | 2019-10-08

Cederquist företräder Collector AB i samband med dess försäljning av Colligent Inkasso AB

2019-10-08
Press | 2019-10-03

Cederquist biträder Bonava Norge AS, ett helägt dotterbolag till Bonava AB (publ), i samband med förvärvet av Urbanium AS

2019-10-03
Press | 2019-09-27

Cederquist är rådgivare till Vonovia i samband med aktieförvärv i Hembla

2019-09-27
Press | 2019-09-03

Cederquist biträder Qliro i samband med emission av Tier 2 obligationer

2019-09-03
Press | 2019-08-22

Cederquist är rådgivare till Mellby Gård i samband med budet på KappAhl

2019-08-22
Press | 2019-08-20

Cederquist företräder Nordic Capital och Sampo i samband med deras ingående av avtal om att gemensamt förvärva 17,47% av aktierna i Norwegian Finans Holding ASA

2019-08-20