Cederquist är rådgivare till Vonovia i samband med aktieförvärv i Hembla

Cederquist är legal rådgivare till Vonovia SE i samband med Vonovias, genom dess dotterbolag HomeStar InvestCo AB, förvärv av cirka 69,30% av rösterna och cirka 61,19% av aktiekapitalet i Hembla AB (publ).

"Förvärvet kommer att utlösa budplikt avseende resterande aktier i Hembla när konkurrensgodkännande har erhållits och förvärvet fullföljts. Hemblas B-aktier är noterade på Nasdaq Stockholm, Mid Cap. Den totala köpeskillingen för förvärvet är cirka 12,225 miljarder kronor.

Cederquists team består av Wilhelm Lüning, Fredrik Lundén, Anna Green Jensen, Julia A. Nilsson och Filip Gyulai (aktiemarknad), Fredrik Lindblom, Sanna Widén och Angelo Skog (konkurrens) samt Per Henriksson och Marcus Hjorth (finansiering).

För vidare information hänvisas till Vonovias hemsida: https://www.vonovia.de/?sc_lang=en