Cederquist biträder Hemfosa i samband med obligationsemission och återköpserbjudande

Cederquist biträder Hemfosa Fastigheter AB i samband med Hemfosas emission av gröna obligationer om 1,3 miljarder kronor, vilka avses att noteras på Nasdaq Stockholm.

Emissionen är den första som sker inom ramen för Hemfosas gröna ramverk och sker parallellt med ett återköpserbjudande till innehavare av vissa sedan tidigare emitterade obligationslån. Från Cederquist deltog Fredrik Lundén, Per Henriksson, Louise Génetay, Kajsa Morawetz och Emma Hammarlund.

För mer information om transaktionen, läs Hemfosas pressmeddelande här.