Cederquist biträder Praktikertjänst vid försäljningen av Proliva

Cederquist har biträtt Praktikertjänst vid försäljningen av dotterbolagskoncernen Proliva till Aleris.

Prolivakoncernen består av tolv bolag inriktade mot specialistsjukvård: BB Stockholm, CityAkuten, Närsjukhusen i Västra Götaland, Närsjukvården Österlen, Praktikertjänst N.Ä.R.A., Praktikertjänst Psykiatri, Praktikertjänst Ryggkirurgi Strängnäs, Proliva Operationscentrum, Rehab Station Stockholm, Sollentuna specialistklinik, Stockholm Heart Center samt Ultragyn. Prolivakoncernen omsätter ca 2,6 miljarder kronor med drygt 2 400 medarbetare. Transaktionen är villkorad av godkännande från Konkurrensverket.

Cederquists M&A team har främst bestått av Lars Bärnheim (Partner), Jessica Malhotra, Rakey Renström-Secka och Mikael Petersen. Konkurrens- och upphandlingsrättsliga frågor har hanterats av Fredrik Lindblom (Partner) samt Sanna Widén och Fanny Fernlöf. Därtill har ett mycket stort antal andra specialister arbetat med ärendet.