Cederquist företräder Nordic Capital i samband med försäljningen av Ellos

Cederquist företräder Nordic Capital CV1 tillsammans med övriga säljare i samband med överlåtelsen av aktierna i Ellos Group Holding AB (publ) till FNG NV.

Cederquists team leds av Martin Ulfson och Pontus Röckert, båda delägare inom M&A, tillsammans med Jimmy Gärd, Isabel Cantos och Björn Sjöberg (M&A) med support av andra specialister och biträdande jurister.

För vidare information hänvisas till pressmeddelande publicerat av Nordic Capital som finns tillgängligt på https://www.nordiccapital.com/news/press-releases/