Cederquist rådgivare till Exeger

Cederquist har agerat som legal rådgivare till Exeger i samband med att japanska SoftBank Group Corp har investerat i bolaget och parterna ingått ett avtal om strategiskt partnerskap.

Exeger är ett svenskt bolag som har utvecklat en revolutionerande solcell. Parternas målsättning med investeringen och samarbetet är att ytterligare accelerera en global kommersialiseringen av Exegers teknologi.

Cederquists team har bestått främst av Lars Bärnheim (Partner) tillsammans med Linnea Härstedt (Associate) med support av andra specialister.