Cederquist rådgivare till MQ i samband med företrädesemission

MQ Holding AB, en väletablerad aktör inom svensk modehandel som driver kedjorna MQ och Joy och som är noterat på Nasdaq Stockholm sedan 2010, har genomfört en nyemission av aktier om 176 MSEK med företrädesrätt för befintliga aktieägare. Ytterligare information om företrädesemissionen finns på MQs webbplats, www.mq.se. Cederquists ECM-team inkluderade Fredrik Lundén, Anna Green Jensen, Louise Génetay, Julia Nilsson och Adam Blücher och finansieringsteamet inkluderade Svante Hultqvist, Mirja Sikander, Cajsa Hansen and Sofia Hedberg.