Cederquist utser Elsa Arbrandt till ny delägare

Cederquist kan med glädje meddela att Elsa Arbrandt har valts in som delägare på Cederquist med start första januari 2019.

Elsa är en driven och kunnig jurist, som med gedigen erfarenhet och ett starkt engagemang kommer att stärka vårt erbjudande och teamen inom både tvistlösning, och konkurrens/upphandling i sin nya roll som delägare.

”Vi är förstås väldigt glada över att Elsa blivit en del av vårt delägarteam. De senaste åren har varit starka år för Cederquist och så även vad gäller tvistlösning och konkurrensrätt. Elsas breda kompetens inom tvistlösning, konkurrensrätt och compliance kommer ytterligare stärka Cederquists erbjudande” – Tone Myhre-Jensen, Managing Partner.