Cederquist är rådgivare till Footway i samband med budet på Sportamore

Cederquist är legal rådgivare till Footway Group AB (publ) i samband med Footways offentliga uppköpserbjudande till aktieägarna i Sportamore AB (publ).

Erbjudandet värderar Sportamore till cirka 439 miljoner kronor. Vederlaget i erbjudandet består av en kombination av kontanter och aktier i Footway. Aktierna i Sportamore är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm, Small Cap.

Cederquists team består av Fredrik Lundén, Anna Green Jensen, Elin Ljungström och Filip Gyulai (aktiemarknad) samt Fredrik Lindblom (konkurrens) och Linnea Härstedt (M&A).

För vidare information hänvisas till Footways hemsida: https://www.footway.se/investors.html