Cederquist har biträtt Qliro Group vid nyemission

Cederquist har biträtt Qliro Group AB i samband med en riktad nyemission av cirka 30 miljoner stamaktier till en teckningskurs om 7,00 kronor per aktie.

Qliro Group äger den ledande nordiska marknadsplatsen CDON, modevarumärket Nelly.com och Qliro AB som erbjuder finansiella tjänster till handlare och konsumenter. Under 2019 omsatte gruppen 2,9 miljarder kronor. Genom nyemissionen tillförs Qliro Group cirka 210 miljoner kronor före transaktionskostnader. Mer information om nyemissionen och Qliro Group AB finns på bolagets hemsida, www.qlirogroup.com.

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay, Elin Ljungström och Filip Gyulai.

Kontakt