Pressmeddelanden 2021

Press

Ny delägare till Cederquist

2021-06-01 Med fokus på utveckling av verksamhet, individ och organisation fortsätter vi växa. Christian Johard har en gedigen bakgrund inom fastighetsrätt och transaktioner och ansluter nu som delägare till Cederquists fastighetsverksamhet.
Press

Cederquist utser Henrik Lindstrand till ny delägare

2021-03-10 På en marknad där IT-affären blir allt viktigare fortsätter Cederquist att växa. Som ett led i att stärka vårt erbjudande inom IT-rätt är vi glada över att ha valt in Henrik Lindstrand som ny delägare på Cederquist.
Press

Cederquist och Etain utvecklar verktyg för projektledning vid fastighetstransaktioner

2021-02-11 Cederquist har tillsammans med Etain utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att underlätta dokumenthanteringen vid avtalssignering och tillträde i fastighetstransaktioner. Verktyget samlar all dokumentation på ett och samma ställe vilket skapar en bättre överblick, en mer kvalitativ hantering av dokumenten samt färre mejl mellan de parter som är verksamma i det aktuella projektet.