Pressmeddelanden 2021

Press

Cederquist utser Henrik Lindstrand till ny delägare

2021-03-10 På en marknad där IT-affären blir allt viktigare fortsätter Cederquist att växa. Som ett led i att stärka vårt erbjudande inom IT-rätt är vi glada över att ha valt in Henrik Lindstrand som ny delägare på Cederquist.
Press

Cederquist och Etain utvecklar verktyg för projektledning vid fastighetstransaktioner

2021-02-11 Cederquist har tillsammans med Etain utvecklat ett nytt digitalt verktyg för att underlätta dokumenthanteringen vid avtalssignering och tillträde i fastighetstransaktioner. Verktyget samlar all dokumentation på ett och samma ställe vilket skapar en bättre överblick, en mer kvalitativ hantering av dokumenten samt färre mejl mellan de parter som är verksamma i det aktuella projektet.