Pressmeddelanden 2021

Press | 2022-03-21

Cederquist är rådgivare till Manna & Co i samband med förvärvet av Lexington

2022-03-21
Press | 2021-12-21

Cederquist biträder Amasten vid budpliksbudet från SBB

2021-12-21
Press | 2021-12-20

Cederquist rådgivare till BillerudKorsnäs vid förvärv av Verso

2021-12-20
Press | 2021-12-17

Cederquist har biträtt Handelsbanken Fastigheter i samband med försäljningen av tre fastigheter

2021-12-17
Press | 2021-12-15

Cederquist rådgivare till Länsförsäkringar vid försäljning av kontorsfastighet

2021-12-15
Press | 2021-11-30

Cederquist lanserar ny visuell identitet

2021-11-30
Press | 2021-11-15

Cederquist rådgivare till Prima Materia vid investering i Helsing

2021-11-15
Press | 2021-11-15

Cederquist företräder Sambla Group i samband med dess ingående av avtal om förvärv av Rahalaitos

2021-11-15
Press | 2021-11-12

Cederquist rådgivare till KLP Eiendom AS vid förvärv av Princeton

2021-11-12
Press | 2021-11-12

Cederquist biträder Norvestor Equity i samband med dess förvärv av BST Group Nordic AB med dotterbolag

2021-11-12
Press | 2021-11-12

Cederquist rådgivare vid Nyfosas emission av hybridobligationer

2021-11-12
Press | 2021-11-11

Cederquist rådgivare vid aktieförvärv i SkiStar

2021-11-11
Press | 2021-11-09

Cederquist biträder Nordax Bank i samband med dess kontanta uppköpserbjudande avseende aktierna i Bank Norwegian

2021-11-09
Press | 2021-09-24

CTEK noteras på Nasdaq Stockholm

2021-09-24
Press | 2021-09-23

Cary Group noteras på Nasdaq

2021-09-23