Cederquist företräder Max Matthiessen i samband med dess förvärv av Naventi Fonder

Cederquist företräder Max Matthiessen och dess ägare Nordic Capital i samband med Max Matthiessens ingående av avtal om att förvärva Naventi Fonder.

Cederquists team leds av Pontus Röckert, delägare inom M&A, tillsammans med Jonas Forsén, counsel M&A, Isabel Cantos, senior associate M&A, och Adam Blücher, associate M&A, med support av ett flertal specialister och andra biträdande jurister.

För vidare information hänvisas till pressmeddelandet publicerat av Max Matthiessen som finns tillgängligt på https://www.maxm.se/newsroom/?p=62132.