Cederquist har biträtt Nyfosa vid nyemission

Cederquist har biträtt Nyfosa AB i samband med en riktad nyemission till utvalda svenska och internationella institutionella investerare. Nyfosa är ett transaktionsintensivt fastighetsbolag som skapar värde genom att bygga hållbara kassaflöden och ständigt utvärdera nya affärsmöjligheter. Genom nyemissionen tillförs Nyfosa cirka 750 miljoner kronor före emissionskostnader. Mer information om nyemissionen och Nyfosa AB finns på bolagets hemsida, www.nyfosa.se

Cederquists team bestod av Fredrik Lundén, Louise Génetay och Sebastian Hellesnes.

Kontakt